FAQ

Woning kopen

Het uitbrengen van een openingsbod verplicht de verkoper niet tot een tegenvoorstel. U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar uit Utrecht u zegt dat hij uw bod zal bespreken met de verkoper. Onderhandeling starten pas nadat de zodra verkoper of dies makelaar u een tegenvoorstel doet op uw openingsbod.

De makelaar in Utrecht die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Bent u als leek wel opgewassen tegen deze vakman? Weet u waar u in Utrecht allemaal op moet letten en wat het huis waard is? Wij komen als uw aankoopmakelaar uit Utrecht op voor uw belangen en onderzoeken wij voor u alle belangrijke aspecten van de woning. Met onze deskundige begeleiding koopt u verantwoord. U koopt geen kat in de zak en u betaalt dankzij onze waardebepaling zeker niet te veel. Bovendien koopt u, dankzij onze ervaring, waarschijnlijk tegen een lagere prijs dan waarvoor u alleen, zonder onze hulp, zou kopen. De kans is dus zeer groot dat wij onszelf dubbel en dwars voor u terugverdienen.

U kunt, afhankelijk van uw inkomen, ook zonder eigen geld een huis kopen in Utrecht. Zo kunt u met behulp van de Nationale Hypotheek Garantie regeling (NHG) tot een koopsom van EUR 324.074,-- kosten koper een hypothecaire geldlening krijgen ter grootte van maximaal 108% van de koopsom. Dat is voldoende om de koopsom met bijhorende kosten te financieren. De bank die u een hypotheek zal verstrekken zal dan voor u in plaats van een aanbetaling van 10% een bankgarantie afgeven ter grootte van 10% van de koopsom. Dat geeft voor de verkoper dezelfde zekerheid.

Helaas is het zo dat sinds 2001 het vak makelaar een vrij beroep  geworden. Dat betekent dat u  extra goed uit moet kijken wie u in de arm  neemt! Om 100% zeker te zijn van de deskundigheid van een in  is het verstandig om u te laten begeleiden door een gecertificeerd  ofwel gediplomeerd makelaar-taxateur die bovendien is aangesloten bij  één van de branche organisaties. Iemand mag zich pas register  makelaar-taxateur noemen indien hij na een grondige studie alle daarvoor  noodzakelijke diploma's heeft gehaald en geregistreerd staat in het  kwaliteitsregister van SCVM. 

Persoonlijk ben ik als  gecertificeerd en beëdigd makelaar-taxateur ingeschreven in SCVM onder  nummer 05R841SCVM en is bovendien lid van de Vereniging Bemiddelaars  Onroerende zaken. De VBO is als eerste makelaarsvereniging  geaccrediteerd en ziet toe op de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar  leden. Als makelaar-taxateur en VBO lid ben ik dan ook verplicht  periodieke educatie te volgen om zo continue volledig op de hoogte te  blijven van alle ontwikkelingen in het makelaars vak en de kwaliteit te  waarborgen. Bij ons zit u dus zeker goed voor een deskundige en  betrouwbare verkoop van uw woning.

Indien uw inkomen voldoende is zal het geen probleem zijn om onze kosten (vanaf EUR 1.485,- - inclusief alles) mee te financieren via uw hypotheek. Wij werken op basis van No Cure No Pay. Wij brengen onze courtage pas aan u in rekening op het moment dat de woning uit Utrecht via notaris aan u in eigendom wordt overgedragen. De notaris kan onze nota dan uit het bedrag van de hypotheek verrekenen. Omdat onze kosten behoren tot de aankoopkosten en dus niet tot de financieringskosten is de rente van het deel van de hypotheek dat u gebruikt om onze nota te betalen niet fiscaal aftrekbaar.

Als de verkoper het geluk heeft dat er zo veel serieuze belangstelling bestaat voor zijn woning dat het moeilijk is om daaruit de beste koper te kiezen kan de verkoper op advies van zijn makelaar besluiten om een lopende onderhandeling af te breken en te kiezen voor een verkoop via een inschrijvingsprocedure. \ Bij een verkoop via inschrijving kunnen alle geïnteresseerden een schriftelijk bod met voorwaarden uitbrengen en staat het verkoper vrij daar het hem best passende voorstel uit te kiezen. Dat hoeft niet per se het voorstel met het hoogste bod te zijn. Verkoper kan bijvoorbeeld kiezen voor een bieding waarin geen voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van een financiering of snelle oplevering.

Nee, de taxatie in Utrecht voor de financiering moet worden gedaan door een onafhankelijke taxateur die dus niet betrokken is geweest bij de aan-of verkoop van de woning. Uiteraard regelen wij graag een taxateur voor u.

Ja, in het algemeen wel. De koper betaalt immers de notaris en daarom is het gebruikelijk dat deze de notaris ook mag kiezen. Zo is het bij nieuwbouw projecten gebruikelijk dat door de verkopende projectontwikkelaar een project notaris wordt aangewezen. U koopt dan ook 'Vrij op Naam' (v.o.n.) hetgeen betekent dat alle overdracht kosten waaronder ook de kosten van de notaris met betrekking tot de eigendomsoverdracht in de v.o.n.-prijs zijn inbegrepen. De verkoper betaalt dan dus de notaris en heeft dan het recht om een notaris aan te wijzen. Ook in andere gevallen kan het voorkomen dat een verkoper redenen heeft waarom hij zelf een notaris wilt aanwijzen. De verplichting om de eigendom overdacht bij een door de verkoper aan te wijzen notaris te laten plaats vinden wordt vooraf als onderdeel van de verkoop voorwaarden aan u kenbaar gemaakt. Indien de notariskosten in dat geval toch voor uw rekening zijn is natuurlijk verstandig om te informeren naar notariskosten. Iedere notaris is vrij in de vaststelling van zijn tarieven. Door vooraf uit te zoeken welke notaris het voordeligste is kunt u geld besparen. Aan de ander kant is de goedkoopste notaris niet altijd de beste keus.

Nee, dat hoeft de verkoper niet. De verkoper kan beslissen of hij uw bod  aanvaardt, afwijst, in beraad houdt en andere betere biedingen afwacht  of dat hij u een tegenvoorstel doet. Daarnaast hangt de van een in  niet alleen af van de hoogte van de verkoopprijs maar spelen ook andere  voorwaarden een rol. Denk hierbij aan de opleveringsdatum en de  haalbaarheid van de benodigde financiering.

Ja dat mag. Ook al bent u in onderhandeling wil dat nog niet zeggen dat u het eens zult worden met de verkoper. De verkopende makelaar komt op voor de belangen van zijn opdrachtgever, de verkoper, en het is in het belang van de verkoper en zinvol om te kijken of er meer belangstelling is. Er mag echter niet met meerdere partijen tegelijk onderhandeld worden. De makelaar uit Utrecht geeft aan andere belangstellenden aan dat de woning 'onder bod is' en mag pas met een andere partij gaan onderhandelen zodra de onderhandelingen met u zonder resultaat zijn afgesloten. De meeste makelaars zullen aan andere gegadigden ook geen mededelingen doen over de hoogte van het door u uitgebrachte bod.

Inderdaad zijn er makelaars in Utrecht die hun courtage koppelen aan het verschil tussen vraagprijs een aankoopbedrag. Zij voeren als argument aan dat u daardoor zeker bent van hun inspanningen om voor u een zo laag mogelijke prijs te bedingen. Wij zijn een andere mening toegedaan en werken met vaste courtages omdat: 

U het gevoel zou kunnen krijgen dat een makelaar uit Utrecht, ten voordele van zijn provisie, adviseert om van een koop af te zien indien er onvoldoende of zelfs niets van de prijs af valt te halen. 

Wij er vanuit gaan dat u ons aanstelt als uw makelaar omdat u vertrouwen stelt in zowel onze vakkundigheid als in onze integriteit. U vertrouwt er daarom terecht op dat wij ons volledig voor u inzetten. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij ons volledig inzetten om voor u een zo laag mogelijk koopsom te bedingen. Wij hebben hier geen extra beloningsprikkel voor nodig.

Als laatste kan het zo zijn dat een verkoper veel te veel vraagt voor de verkoop van zijn woning in Utrecht. U zou in die situatie veel te veel betalen omdat het verschil tussen aan- en verkoopprijs onevenredig groot zou zijn bij een aan een prijsverlaging gekoppelde courtage.

Zodra verkoper en koper het eens zijn over alle koop- en  verkoopvoorwaarden (dat zijn in hoofdzaak de prijs, de opleveringsdatum  en de ontbindende voorwaarden) legt de verkopend in  deze afspraken vast in een koopakte.  Daarin staat naast wat de  partijen mondeling al hebben afgesproken nog een aantal zaken  vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke  aanvullende afspraken zijn echter pas bindend zodra de koopakte door  beide partijen is getekend. Een ontbindende voorwaarden is overigens ook  een belangrijk onderwerp. U krijgt niet automatisch een ontbindende  voorwaarde.

Wilt u als koper bijvoorbeeld een ontbindende  voorwaarden voor de financiering, dan moet u dit al melden bij het  uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de verkoper en de koper het  al eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden  voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra beide partijen de koopakte  hebben ondertekend is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt  dan een afschrift van deze akte. Vanaf dat moment treedt voor u als  particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking.  Binnen deze tijd kunt u als koper nog afzien van de van een in .  Doet u dit niet dan kan de overeenkomst alleen nog worden ontbonden  indien u geen hypothecaire geldlening kunt verkrijgen of indien een  eventuele andere ontbindende voorwaarde in vervulling gaat. Zijn de  financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden  geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de  eigendom worden overgedragen via de notaris.

Woning verkopen

Het is natuurlijk een luxe indien u al een koper voor uw huis heeft. U kunt samen met deze kennis naar de notaris gaan en deze een koopovereenkomst laten opmaken. Maar u kunt ons ook vragen om de verkoop van uw huis in Utrecht te begeleiden. Hoe graag u deze kennis ook mag en hoezeer u hem uw woning gunt, u wilt natuurlijk wel een reële prijs voor uw woning krijgen. En al weet u exact wat uw woning waard is, het is lastig onderhandelen met iemand die u mag.

Als objectieve en deskundige buitenstander kunnen wij u helpen met de verkoop van uw woning in Utrecht voor een redelijke prijs en tegen acceptabele voorwaarden. Zodat u ook na de eigendomsoverdracht "nog prima door een deur kunt" met uw kennis. In deze specifieke situatie rekenen wij een courtage van maximaal EUR 1.250,-- inclusief btw.

Deze vraag kunt u alleen beantwoorden en hangt af van uw persoonlijke situatie. Door eerst te verkopen en pas een ander woning te kopen zodra uw huidige woning verkocht is speelt u op zeker. U weet dan exact wat u te besteden heeft en u voorkomt financiële tegenvallers of problemen ten gevolge van een te optimistisch ingeschatte verkooptijd en/of verkoopopbrengst. Aan de andere kant kan het ook tegenvallen een passende nieuwe te vinden. Verhuizen naar een woning in Utrecht die u niet past is ook geen pretje. Voor het nemen van de juiste beslissing moet u eerst een gefundeerd inzicht hebben in de volgende aspecten: Wat is de waarde van mijn woning, wat is de marktsituatie, hoe courant is mijn woning in Utrecht, wat zijn mijn financiële (on)mogelijkheden en hoe moeilijk zal het zijn om een passende nieuwe woning te vinden? Vragen die wij graag met u in een persoonlijk gesprek doornemen, vanzelfsprekend is dit kosteloos en vrijblijvend.

Nee, dat recht is alleen voorbehouden aan de koper. Dit is zo door de wetgever ingericht om kopers te behouden voor een overhaaste, ondoordachte aankoop. Gedurende drie dagen nadat een afschrift van een koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Als deze termijn van drie dagen begint of eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De termijn van drie dagen wordt daarnaast zolang verlengd, dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Iedere geïnteresseerde is een potentiële koper. Daarom richten wij als makelaar uit Utrecht ons bij het maken van een bezichtiging afspraak in eerste instantie op de wens van de geïnteresseerde. Bezichtigingen in de avonduren of op zaterdag zijn daarom voor ons vanzelfsprekend. Voordat wij een bezichtiging plannen overleggen wij natuurlijk eerst met u of de gewenste dag en tijd ook u uitkomt.

Een vraagprijs moet kloppen, voor een optimaal resultaat. Dat wil zeggen dat voor een verkoop van uw huis in Utrecht tegen een maximaal haalbare prijs binnen een redelijke termijn een reële vraagprijs nodig is. Maar hoe bepaal je die? Daarvoor taxeren wij de marktwaarde van de woning in Utrecht voor u. De marktwaarde wordt bepaald door factoren als de locatie, het woonoppervlak, de inhoud, de bouwkundige staat, afwerkingniveau. Tal van factoren spelen een rol. De vraagprijs die wij adviseren is gebaseerd op de courantheid van de woning en de door u beoogde verkooptermijn. Bovenop deze vraagprijs zal een percentage komen die afhangt van eerder genoemde punten en een percentage hoger liggen. Uiteindelijk ligt de keus van de eigenaar/verkoper of hij zijn woning bij ons in de verkoop wil geven tegen de door ons geadviseerde vraagprijs. Als de eigenaar een vraagprijs wil die hoger is dan wat wij verantwoord vinden dan zullen wij de opdracht niet accepteren omdat wij voor de volle 100% achter de vraagprijs willen staan om vol vertrouwen en enthousiasme aan de verkoop van de woning in Utrecht te kunnen werken. Wij praten u dus niet naar de mond en nemen alleen verkoopopdrachten aan als de vraagprijs juist is, dit is in het belang van onze opdrachtgevers, ons werkplezier en de goede naam. Hierdoor kunt u vertrouwen op eerlijk en deskundig advies en weet u precies waar u aan toe bent.

Helaas kunnen wij u geen garantie geven ten aanzien van de verkooptijd van uw woning. Wel kunnen wij u een eerlijk advies geven. Aan luchtkastelen, valse beloften, mooie praatjes of fratsen heeft u niets. In ons eerste oriënterend kennismakingsgesprek (Zie ook gratis waardebepaling) geven wij u wel al een indicatie hoe lang de verkoop van uw huis in Utrecht volgens ons zal duren. Dat is echter niet meer dan een globale inschatting die gebaseerd is op de marktsituatie van dat moment en de courantheid van uw woning in Utrecht. Wij kunnen u geen garanties geven ten aanzien van verkooptijd en de verkoopprijs, wij kunnen u wel garanderen dat wij er alles aan zullen doen om uw woning zo goed en zo snel mogelijk te verkopen.

Voor een voorspoedige verkoop van uw woning in Utrecht brengen wij uw woning onder de aandacht van zoveel mogelijk potentiële kopers. In plaats van dat die aspirant kopers op zoek moeten naar een huis, benaderen wij deze groep juist proactief. Wij gaan dus op zoek naar hen door middel van nieuwe media en sociale netwerken. Zo plaatsen wij uw woning bijvoorbeeld op Facebook en sturen wij zoekers een Twitter bericht dat uw woning uit Utrecht in de verkoop komt.

Helaas is het zo dat sinds 2001 het vak makelaar een vrij beroep geworden. Dat betekent dat u extra goed uit moet kijken wie u in de arm neemt! Om 100% zeker te zijn van de deskundigheid van een makelaar in Utrecht is het verstandig om u te laten begeleiden door een gecertificeerd ofwel gediplomeerd makelaar-taxateur die bovendien is aangesloten bij één van de branche organisaties. Iemand mag zich pas register makelaar-taxateur noemen indien hij na een grondige studie alle daarvoor noodzakelijke diploma's heeft gehaald en geregistreerd staat in het kwaliteitsregister van SCVM.

Persoonlijk ben ik als gecertificeerd en beëdigd makelaar-taxateur ingeschreven in SCVM onder nummer 05R841SCVM en is bovendien lid van de Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken. De VBO is als eerste makelaarsvereniging geaccrediteerd en ziet toe op de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar leden. Als makelaar-taxateur in Utrecht en VBO lid ben ik dan ook verplicht periodieke educatie te volgen om zo continue volledig op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het makelaars vak en de kwaliteit te waarborgen. Bij ons zit u dus zeker goed voor een deskundige en betrouwbare verkoop van uw woning in Utrecht

Natuurlijk zijn wij u graag van dienst. Het is echter verstandig eerst uw onvrede te bespreken met uw makelaar uit Utrecht. Een goed gesprek kan misschien de onvrede wegnemen of leiden tot een nieuwe impuls voor de verkoop van uw woning in Utrecht. Daarnaast is het zo dat u bij veel collega's bij vertrek intrekking kosten moet betalen. De meeste makelaars sturen u namelijk, in tegenstelling tot onze werkwijze, bij intrekking van de opdracht wel een rekening voor administratie- of intrekkingskosten. Heeft overleg met uw makelaar in Utrecht niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan staan wij graag voor u klaar om de verkoop van uw woning uit Utrecht met enthousiasme aan te pakken.

Nee, onze waardebepaling is slechts een advies naar u toe. Als u in verband met een lening een waardebepaling nodig heeft dan zal dit in 99% van de gevallen een uitgewerkt taxatierapport zijn. Wij maken dit graag voor u in orde. Tenzij wij betrokken zijn als aankoop makelaar dan zal, vanwege de vereiste onafhankelijkheid, een taxateur gevraagd moeten worden die niet bij de transactie betrokken is. Als u de (gratis) waardebepaling wilt gebruiken bij een eerste overleg met uw bank dan kunt u deze waarschijnlijk wel gebruiken. Wij zijn in ieder geval graag bereid onze waardebepaling nader toe te lichten bij uw bank of deze op schrift te stellen indien gewenst.

Dat hang zeer af van de situatie. Indien u een zeer snelle verkoop wenst of indien u in de gelukkige situatie verkeerd dat er zeer veel serieuze belangstelling voor een woning in Utrecht zijn dan kan een verkoop bij inschrijving een aantrekkelijke manier van verkopen zijn. Ook een verkoop bij inschrijving dient goed en deskundig te worden aangepakt. Uiteraard verzorgen wij ook zo'n verkoop graag voor u.

Indien u een zeer snelle verkoop wenst dan kan een verkoop bij vrijwillige veiling een aantrekkelijke manier van uw woning verkopen in Utrecht zijn. Ook een vrijwillige veiling dient goed en deskundig te worden aangepakt. Uiteraard verzorgen wij ook zo'n verkoop graag voor u.

Als eigenaar van uw woning in Utrecht blijft u, ook al heeft u ons in de arm genomen, natuurlijk wel de baas. U bepaalt tegen welke prijs en voorwaarden u wilt verkopen. Of een prijsverhoging of verlaging tijdens het verkoopproces verstandig is hangt af van de omstandigheden van dat moment. Zodra u of wij denken dat een prijs aanpassing raadzaam is zullen wij dat direct met elkaar bespreken.

Wij spreken met u af dat u, zolang wij uw makelaar zijn, zelf geen verkoop activiteiten onderneemt. Het is ook niet nodig dat u zelf verkoop acties ontplooit want de verkoop van uw huis is bij ons in goede handen. Zodra u daar echter onverhoopt niet meer van overtuigd bent en zelf of via een andere makelaar uit Utrecht wilt verkopen kunt u bij ons direct, zonder moeilijk gedoe en zonder kosten de verkoopopdracht intrekken. Na beëindiging van de opdracht kunt u zelf verkopen. Wij vinden het wel eerlijk dat indien u, na de beëindiging van de opdracht, uw huis verkoopt aan een koper die in de periode dat de opdracht nog niet was ingetrokken door ons op uw woning is geattendeerd, u alsnog de overeengekomen courtage aan ons betaalt.

Als het moet kunnen wij uw huis zeer snel verkopen in Utrecht. Een snelle verkoop is echter meestal niet de beste oplossing, omdat zo'n geforceerde verkoop ten koste gaat van de opbrengst. Uw financiële problemen zullen daardoor dus niet verdwijnen maar juist alleen maar groter worden. Financiële problemen brengen altijd stress, angst en paniekgevoelens met zich mee. Om deze problemen op te lossen of op zijn minst een vergroting van de problemen te voorkomen, is het noodzakelijk om met een heldere, objectieve blik naar de situatie te kijken en adequaat te handelen. Als objectieve deskundige kunnen en willen wij u natuurlijk graag helpen. Samen met u kijken we naar uw financiële situatie en naar de mogelijke oplossingen. Desgewenst leggen wij een oplossing voor aan uw bank. Ons advies en ons eventuele overleg met de bank is net als onze gratis waardebepaling gratis en vrijblijvend.

Ja, wij als makelaar in Utrecht kunnen ook open huis dagen organiseren. Wij geven echter de voorkeur aan een persoonlijke benadering, waarbij wij zelf potentiële kopers één op één uw woning in Utrecht kunnen laten zien. Geïnteresseerden kunnen dankzij onze flexibele werktijden ook 's avonds of op zaterdag komen kijken zodat zij niet aangewezen zijn op de Open Huis Dagen. Het enige voordeel (wat volgens de wet van Johan Cruijff dan ook weer een nadeel is) is dat de Open Huis Dagen laagdrempelig zijn, waardoor het ook kijkers aantrekt die, omdat ze zich nog aan het oriënteren zijn, anders misschien niet naar uw woning in Utrecht zouden komen kijken. Omdat wij bij de nationale Open Huis Dagen niet in alle woningen aanwezig kunnen zijn, adviseren wij u om tijdens de Open Huis uren met meerdere mensen aanwezig te zijn in de woning. Indien u mee wilt doen met een open huis bespreken wij de verdere procedure zodra het zover is.

Door de wetgever is in 2003 in de wet opgenomen dat een koopovereenkomst tussen een verkoper en een particuliere koper betreffende een woning schriftelijk moet worden aangegaan. Deze schriftelijkheids vereiste geeft duidelijkheid over hetgeen wat is verkocht, over het moment waarop partijen overeenstemming hebben bereikt en over de aanvang van de bedenktijd van de koper omtrent de aankoop van de woning in Utrecht. Zolang het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst nog niet is vervuld, is de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand gekomen. Sinds de invoering van de wetsbepaling zijn de meningen verdeeld over de vraag of een verkoper nu wel of niet is gebonden aan een mondeling akkoord. Ondanks dat in het begin de jurisprudentie verdeeld was is zijn er inmiddels door meerdere gerechtshoven uitspraken gewezen, waarin de verkoper zich kon onttrekken aan een mondeling akkoord en dus niet over ging tot schriftelijke vastlegging. Op dit moment lijkt de discussie omtrent het schriftelijkheids vereiste voorlopig beslecht ten gunste van de verkoper. Alleen de Hoge Raad zou nog tot een ander oordeel kunnen komen.

U bent ons pas iets verschuldigd zodra uw woning in Utrecht verkocht is. Omdat uw woning pas definitief verkocht is zodra hij juridisch in eigendom wordt overgedragen wordt onze courtage pas aan u in rekening gebracht tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris. Daarom sturen wij de notaris onze courtage nota met het verzoek het notabedrag bij de eigendomsoverdracht voor de makelaar uit Utrecht uit de verkoopopbrengst met u te verrekenen, dit ziet u weer terug op uw nota van afrekening.

Indien u het gevoel krijgt dat de verkoop van uw woning in Utrecht te lang duurt of u over iets anders ontevreden bent, dan belt u ons. U kunt ons altijd over alles met betrekking tot de verkoop bellen. Als u wenst komen we naar u toe om over uw kritiek of onvrede te praten. Als de uitkomst van dat overleg of van onze inspanningen u onverhoopt niet tot tevredenheid stemt, kunt u altijd per direct en zonder extra kosten met ons stoppen. Bij ons kunt u immers zonder moeilijk gedoe en zonder kosten uw verkoopopdracht per direct intrekken. Het spreekt voor zich dat wij als makelaar in Utrecht onze uiterste best zullen doen om het niet zo ver te laten komen.

Te allen tijden bent en blijft u de baas en beslist zelf aan wie u wel of niet wilt verkopen. Zodra u aan ons doorgeeft dat u met een mogelijke kandidaat geen zaken wilt doen dan zetten wij het overleg en het contact met deze partij stop.

Alle zaken die door aard of bestemming bij het huis horen blijven normaal gesproken achter; zoals bijvoorbeeld een keuken met inbouwapparatuur. Roerende zaken zijn zaken die wel mee te nemen zijn zoals gordijnen, losse kasten et cetera. Voordat wij met de verkoop starten nemen wij met u door wat u wel en niet achter wilt laten en wat desgewenst kan worden overgenomen. Wij maken hiervan een lijst welke wij voegen bij de verkoopdocumentatie. Bij verkoop worden al deze zaken ook nog eens genoemd in de koopovereenkomst.

Om potentiële kopers niet af te schrikken is het moeilijk om hen, bij het maken van een bezichtiging afspraak, het hemd van het lijf te vragen. Het is dus altijd afwachten wie er komt kijken voor de verkoop van uw huis in Utrecht en in hoeverre dat een serieuze kandidaat is. Onze ervaring is wel dat mensen die van huizen kijken hun hobby maken of kwaadwillende lieden, liever die huizen gaan bekijken die ze zonder makelaar kunnen bezoeken. Zo werkt onze aanwezigheid dus preventief. Overigens bezichtigingen wij uw woning in Utrecht altijd met slechts 1 geïnteresseerde partij tegelijkertijd, zodat wij hen tijdens de bezichtiging alle aandacht kunnen geven die ze verdienen.

Bij het verkopen van een ouderlijk huis spelen oude emoties vaak een rol. Het is begrijpelijk dat het niet gemakkelijk is om tot een eenstemmig verkoopbesluit te komen. Een objectief advies van een deskundige makelaar uit Utrecht kan dan helpen om tot verkoopovereenstemming te komen. Wij zijn graag bereid om met alle belanghebbenden gezamenlijk of afzonderlijk de verkoopmogelijkheid te bespreken.

Ook in deze moeilijke fase helpen wij u graag. Wij kunnen u echter niet bijstaan met juridisch advies. Bij een beëindiging van een relatie wordt er meestal een convenant opgemaakt waarin de verdeling van de bezittingen wordt geregeld. Om een langdurige en kostbare juridische procedure te voorkomen zijn wij u graag van dienst met een vrijblijvende en gratis waardebepaling met verkoopadvies of een volledig uitgewerkte taxatie. Indien gewenst zullen wij ons advies als makelaar uit Utrecht voorleggen aan uw ex-partner. Misschien dat ons objectieve advies helpt tot overeenstemming over een eventuele verkoop van uw woning in Utrecht aan een van u beiden of een derde.

FUNDAmenteel beter.

Housenet 3 brengt websites van makelaars naar een tot op heden onbereikbaar niveau. Alle mogelijkheden van een groot woonportaal in uw eigen website. 

Ongekend flexibel, ongeëvenaard creatief.

Bedenk de allermooiste manier om uw aanbod te laten zien, en doe die keer acht. Indrukwekkende, scherm vullende zoekresultatenpagina’s en detailpagina’s, in 8 variaties.