Woning verbouwen

Een extra slaapkamer, een nieuwe badkamer of meer ruimte in de living... Diverse redenen om de huidige woning te verbouwen. Bij een verbouwing komt veel kijken. Vragen komen naar voren zoals: wat is de woning in Utrecht na verbouwing waard, wat zijn de verbouwingsmogelijkheden en wat te doen als de aannemer zich niet aan de afspraken houdt? Het realiseren van uw woonwensen is helaas niet altijd eenvoudig.
Daarom adviseer ik je tijdens de verbouwing van een woning in Utrecht, bij die onderdelen van het proces die jij wenst. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van verbouwingen, de begeleiding van de verbouwing of de oplevering. Door de combinatie van de diensten van makelaar in Utrecht, ontwerper en bouwbegeleider tot één dienstverlening, ben ik ervan overtuigd dat iedereen samen met mij zijn of haar woonwensen kan waarmaken.

Verbouwingsplan

Ook bij een verbouwing is het van belang jouw woonwensen helder te krijgen. Het is lastig onderscheid te maken tussen de woonwensen en de bouweisen, waaraan de woning na verbouwing moet voldoen. Samen met jou zet ik die woonwensen op een rij.

Aan de hand van de vastgestelde woonwensen beoordeel ik de woning in Utrecht op de mogelijkheden, het zogenaamde verbouwingsplan. Hierbij kijk ik naar regelgeving, bouwtechnische aspecten van de woning en de mogelijkheden binnen het budget. Afhankelijk van de grootte van de verbouwing schakel ik, namens jou, een constructeur in om de constructie te beoordelen of een constructie berekeningen te maken.

Om je woonwensen het best in kaart te brengen realiseer ik vaak meer dan één verbouwingsplan. Hierdoor krijg je een duidelijk inzicht in de mogelijkheden van de woning in Utrecht. Nadat de keuze is gemaakt voor een verbouwingsplan, is het vaak noodzakelijk het ontwerp bouwtechnisch uit te werken ten behoeve van eventuele vergunningen en de aannemer die de verbouwing zal uitvoeren. Hiervoor hebben wij in ons netwerk een aantal bouwkundige tekenaars de tekeningen voor je kunnen uitwerken.

Afhankelijk van de aard en de grootte van de verbouwing is het nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Indien je wenst zorgen wij voor het indienen van de stukken en zullen de verdere afhandeling van de vergunning voor je regelen.

Bouwbegeleiding

Nadat de verbouwingsplannen duidelijk zijn en de benodigde vergunning(en) op zak, kan er een aannemer gekozen worden. Afhankelijk van de schaal van de verbouwing doe ik een voorstel voor een passende aannemer uit mijn netwerk of vraag ik meerdere aannemers een prijs te maken. Samen zullen wij in dat geval de offertes beoordelen en je adviseren over de keuze van een aannemer.

Voordat de aannemer een prijs kan maken moet er een duidelijke werkomschrijving zijn. De werkomschrijving bestaat uit het tekenwerk, een afwerkstaat en de voorwaarden voor het werk. Deze stukken kunnen wij samen gereed maken.

Als er een aannemer gekozen is, moet er een aannemingsovereenkomst gesloten worden en moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt. Bij dit contractgesprek met de aannemer adviseer ik je graag hierbij houden wij natuurlijk ook rekening met de benodigde verzekeringen.

 
Afhankelijk van de grootte van de verbouwing is het noodzakelijk dat er toezicht wordt gehouden op de verbouwings- werkzaamheden, dat er regelmatig vergaderd wordt, dat de planning en begroting in de gaten wordt gehouden en dat erop wordt toegezien dat de afspraken worden nagekomen. Deze bouwbegeleiding kan ik voor jou of samen met jou doen.

Bij de oplevering van de woning in Utrecht is het verstandig de woning bouwkundig te laten keuren door een gecertificeerde instantie. In mijn netwerk heb ik diverse partijen die deze keuring voor je uit kunnen voeren. De afhandeling van de opleverpunten die uit deze keuring volgen beoordeel ik voor jou.