WOZ intake

TE HOGE WOZ-WAARDE?

Elk jaar valt hij weer op de deurmat: de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerendezaak-, inkomsten-, erf-, en waterschapsbelasting. In veel gevallen is de WOZ-waarde door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ- waarde rechtvaardigen. WOZ-Consultants is samen met Van den Hoorn Makelaardij gespecialiseerd in het voor u op basis van no cure, no pay verlagen van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan betaalt u als eigenaar van een woning al snel honderden euro’s per jaar minder belasting.

NO CURE, NO PAY. HOE WERKT DAT?

Indien de gemeente de WOZ-waarde verlaagt op basis van het bezwaar van WOZConsultants en het taxatierapport van Van den Hoorn Makelaardij, worden de gemaakte proceskosten via een regeling uit de Wet vergoed. Deze vergoeding dekt grotendeels de door ons gemaakte kosten. Aanvullend betaalt u bij een verlaging van de WOZ- waarde slechts 25% van het voor u gerealiseerde belastingvoordeel op de gemeentelijke belastingen. Dus als u bijvoorbeeld € 200,- terug krijgt van de gemeente betaalt u ons € 50,- exclusief BTW. Alle bijkomende financiële voordelen in de inkomstenbelasting en overige WOZ gerelateerde belastingen zijn 100% voor u zelf. 

MOET IK U OOK BETALEN ALS HET NIET LUKT DE WOZ-WAARDE TE VERLAGEN?

Nee, indien de gemeente uw WOZ-waarde niet verlaagt, bent u ons niets verschuldigd en draagt WOZ-Consultants de gemaakte kosten volledig.

FANTASTISCH, REGEL HET MAAR!

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde moet binnen 6 weken nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met Van den Hoorn Makelaardij opneemt om ervoor te zorgen dat het bezwaarschrift door WOZ-Consultants tijdig wordt ingediend. Indien u de onroerende zaak recent heeft aangekocht of in eigendom heeft verkregen als gevolg van een schenking of erflating kunnen wij de WOZ-waarde ook verlagen zonder dat u hiervoor al een aanslag van de gemeente heeft ontvangen. U kunt uw opdracht hier eenvoudig plaatsen door het WOZ- inschrijfformulier te gebruiken.

GRATIS WOZ-CHECK